ADRIJUS

Modelis
"Žmogaus galimybių matas yra ne jo fizinės jėgos … greičiau tai dvasios stiprybė, pažadų tikrumas, tikslų nuoširdumas ir troškimas augti."

HERO TALENTS Agency
Lietuva

+37069328619
EMA@HEROTALENTS.AGENCY