MARTYNAS

Pranešėjas

Martynas, turintis gana sunkią cerebrinio paralyžiaus formą, yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį, nors negalia neleido jam rašyti savomis rankomis. Šiandien jis geba komunikuoti ir rašyti straipsnius naudodamasis šiuolaikinėmis kalbos atpažinimo technologijomis.

Baigęs universitetą Martynas pradėjo dalintis savo gyvenimiškąja patirtimi kaip pagerinti studijų prieinamumą neįgaliems studentams. Negalią turintys studentai vis dar sukuria aukštųjų mokyklų dėstytojams naujų iššūkių, todėl Martyno unikali asmeninė patirtis studijuojant Lietuvos ir užsienio universitetuose yra labai naudinga kuriant rekomendacijas negalią turinčių studentų studijų individualizavimui. Jis nepaliaujamai siekia, kad Lietuvoje atsirastų kuo daugiau negalią turinčių žmonių, gebančių naudotis kalbos atpažinimo programomis, kurios leistų jiems jaustis savarankiškais.

Sėkmingiausias projektas - Valstybinio studijų fondo projektas "Studijų prieinamumo didinimas". 

„Niekada nenuleisk rankų, net ir tada, kai tavo tikslas atrodo neįmanomas.
Visada yra išeitis iš pačių sudėtingiausių situacijų, tik reikia sugebėti ją atrasti.“

HERO TALENTS Agency
Lietuva

+37069328619
EMA@HEROTALENTS.AGENCY