AGNĖ

Turiu įgimtą artrogripozę. Dėl sunkios ligos formos turėta daug operacijų, o sudėtingos buvo atliktos Amerikoje. Visgi didesni iššūkiai mano gyvenime - būti žemo ūgio. Nepaisant visko, gyvenu įpastą gyvenimą: dirbu, vairuoju, grojau, lankiau tenisą. Labiausiai vertinu, jog turiu galimybę kurti savo gyvenimą, keliauti, siekti tikslų ir būti savarankiškai.