Mūsų partneriai

Apie mus

Esame pirmoji Lietuvoje modelių ir pranešėjų agentūra - partneris, kuri siekia  įgalinti negalią ar kitus kūno ypatumus turinčius žmones veikti  reklamos ir renginių rinkose.
 
Daugiau nei aštuonerių metų patirtis veikiant negalią turinčių žmonių įtraukties klausimais, mums leido suprasti, kad žmonės turintys ypatumų nėra pakankamai atstovaujami reklamoje, renginiuose ir medijoje.
 
Mūsų asmeninė patirtis, ryšiai ir profesionalumas padeda klientams stiprinti ryšius su visuomene įtraukties ir įvairovės aspektu, kurti socialiai atsakingą kultūrą.

HERO TALENTS Agency
Lietuva

+37069328619
EMA@HEROTALENTS.AGENCY