INESA

Inesa, turinti redukcinį dešinės rankos defektą. Dabar studijuoja IV k., socialinio darbo studijose, Vilniaus Universitete. Paauglystėje kūryba užėmė svarbią vietą jos gyvenime - parašė poezijos ir prozos knygą. Kurį laiką aktyviai veikė ,,Bičiulystės" (savaitraščio) veikloje ir rengė straipsnius negalios temomis. Vėliau savo laiką skyrė VA Carito ,,Motinos ir vaiko namų" vaikams. Savo gyvenimą planuoja sieti su kūryba, pagalba aplinkiniams ir kelionėmis. Į gyvenimą žvelgia ne tik pro socialinės(-io) darbuotojos(-o), bet ir filosofės(-o) akinius ir savo defektą priima kaip reiškinį, minimaliai ribojantį galimybes veikti kasdienybėje, tačiau neapibrėžiantį jos pačios.

,,Kiekvienas iš mūsų esame dovana pasauliui, kai išreiškiame savo ,,tikrąjį aš", žengiame savo keliu ir nebijome atskleisti savo unikalumo. Tokiu būdu pasaulį praturtiname džiaugsmu, gyvenimiškomis pamokomis ir suteikiame jam prasmės. Tačiau pasiduodami pernelyg stipraus kuklumo ir puikybės įtakai, atitrūkstame nuo savo pačių tiesos ir rizikuojame prarasti savo pačių vertę. Todėl yra svarbu išgirsti savo sielos balsą, suprasti, kokie yra mūsų troškimai, galintys padėti tapti išsipildžiusiomis ir laimingomis asmenybėmis".