Kampanijos „Jokio skirtumo“ herojai žvelgia į mus autobusų stotelėse

Per išskirtinius vaizdinius į įtraukaus ugdymo realybę

12/4/20232 min read

Keletą metų Neįgaliųjų reikalų departamentas vykdo visuomenės švietimo ir informavimo apie asmenų su negalia socialinės įtraukties procesą kampaniją „Jokio skirtumo”, kurios tikslas buvo mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės supratimą apie žmonių su negalia įtraukties svarbą bei keičiant visuomenės nuostatas dėl skirtingas negalias turinčių žmonių galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 2022–2023 m. kampanijos tęstinumas orientuotas specifiškai į atviros darbo rinkos proceso, darbdavių, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų skatinimą, o artinantis 2024 metams, kuomet Lietuvoje įsigalios įtraukiojo ugdymo modelis, pagal kurį vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atsivers visos bendrojo ugdymo įstaigos, kampanija „Jokio skirtumo“ orientuojama į įtraukiojo ugdymo proceso skatinimą. Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, procentinė dalis didės palaipsniui ir, siektina, kad būtų tokia: 2024 – 65 proc.; 2025 m. – 85 proc.; 2030 m. – 90 proc..


Kampanija „Jokio skirtumo“ į sveikųjų širdis skverbiasi per vaizdinius. Autobusų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje stotelėse jau galima pamatyti negalią turinčių ir sveikųjų vaikų ugdymo aplinkoje užfiksuotas akimirkas. Tokiais vaizdiniais siekiama priartinti įtraukaus ugdymo idėją ir mažinti nepagrįstas visuomenės baimes. Neįgaliųjų reikalų departamento nešama žinutė yra, jog įtraukusis ugdymas turėtų būti ne baimė visuomenei priimti, bet noras pažinti kitokį žmogų. Tik tokiu būdu galima griauti sienas ir didinti suvokimą, kad kitoniškumas padaro gyvenimą ne pilką ir niūrų, o spalvotą ir nuotaikingą.

Fotosesiją plakatams stotelėse organizavo neįgaliųjų modelių agentūra Hero Talents.“ Anot jos atstovių Emos ir Indrės agentūra yra įsipareigojusi kurti ne tik įtraukią darbo aplinką, bet ir prisidėti prie iniciatyvų, kurios prisideda prie vaikų turinčių negalią integracijos. „Mes suprantame, kad kiekvienas žmogus turi savo individualumu kuria unikalią visuomenę, nepriklausomai nuo jo fizinių ar psichinių gebėjimų. Ši kampanija atspindi mūsų įsipareigojimą kurti įtraukią aplinką. Mes norime jaustis neįgalių vaikų gerovės bei sėkmės dalis“, - sako Indrė. Jos asmeninė patirtis, tai įrodymas, kad vaikai, turintys negalią nėra pakankamai integruojami į visuomenės gyvenimą, tad „Hero Talents“ agentūra turi tikslą ir norą padėti ir keisti stagnatoriškus stereotipus. Šios kampanijos metu susipažinta su ypatingais vaikais ir jų tėvais, kurie įkvėpė ir supažindino su kylančiais iššūkiais, pamokančiomis situacijomis ir džiugino plačiomis šypsenomis. Agentūros atstovėms tai didžiausias paskatinimas kurti šiems vaikams šviesią ateitį.