ROBERTA

Per avariją neteko kojos, nešioja kojos protezą.

Daugiau apie modelį: